BACHS I MARGARIT, JOSEP

(Riells del Fai, 1869 – 1929)

Alcalde de BIGUES I RIELLS:
01-07-1909  -  01-01-1910

Propietari rural. Era propietari del Margarit, una de les grans finques rústiques del municipi de Bigues i Riells, amb més d’una cinquantena d’hectàrees de terra, i promotor dels forns de calç, construïts el 1907, i de l’activitat extractiva de la pedrera de la finca. Al començament del segle XX fou un dels fundadors de la Cambra Agrícola del Vallès, entitat que agrupava els grans propietaris rurals de la comarca. Va ser alcalde de Bigues i Riells durant cinc mesos, i heretà una mala situació financera a l’Ajuntament. Tot i això, el 9 de setembre de 1909 s’acordà atendre la demanda que feia el governador civil d’una aportació econòmica per als ferits a la campanya de Melilla. El 19 de desembre, l’alcalde, en nom de l’Ajuntament, felicità Enric Prat de la Riba per la seva elecció com a president de la Diputació de Barcelona. (ACC)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental