TORRAS
TORRAS I SAYOL, FRANCESC DE PAULA

(Caldes de Montbui, 1868 – 1936)

Alcalde de CALDES DE MONTBUI:
11-12-1906  -  01-07-1909
25-03-1924  -  26-02-1930

Foto: Arxiu familiar.

Propietari rural. El seu pare procedia de la menestralia local de Caldes de Montbui i la seva mare era filla d’un fabricant de Sabadell. Fill primogènit, va heretar un patrimoni amb diverses finques rústiques i urbanes, que li va permetre viure amb una posició folgada. Va participar en múltiples iniciatives en defensa de la propietat i dels interessos agraris: l’any 1908 ingressà a l’IACSI, la principal associació dels propietaris rurals catalans, i entre 1925 i 1929 formà part de la seva junta directiva. L’any 1919 (i de nou l’any 1922) fou elegit membre de la Cambra Agrícola Provincial en representació de la Federació Agrícola Catalano-Balear i l’any 1930 també de la Cambra Provincial de la Propietat Rústica. També fou membre de la junta de la Unió de Sindicats Agrícoles Catòlics, creada a Barcelona l’any 1928. En l’àmbit més local, fou un dels fundadors de la Cambra Agrícola del Vallès (1901), de la qual fou vicepresident fins al 1918; de la seva delegació de Caldes (1904), de la qual fou president fins al 1907; de la Unió de Colliters d’Avellana del Vallès (1913), i també fou president de l’Associació de Propietaris Rurals del partit judicial de Granollers, creada l’any 1931. Va presidir durant divuit anys el Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Caldes de Montbui: fundat l’any 1914, aquest sindicat va tenir una vida migrada fins que, quatre anys més tard, ell n’assumí la presidència i va promoure la creació d’una caixa rural, fet que va permetre dinamitzar la seva activitat cooperativa, augmentar la participació de la pagesia dels pobles de la rodalia i convertir-lo en un dels sindicats més actius i més ben organitzats del panorama català. Va participar molt activament en altres aspectes de la vida local i comarcal. Fou caporal dels sometents del partit judicial de Granollers des del 1898 i durant tot el primer terç del segle XX. En l’àmbit polític, fou membre de la Lliga Regionalista fins que, ja en els anys trenta, s'alinià amb el partit Acció Popular Catalana fundat per Josep Cirera i Voltà. Fou regidor de l'Ajuntament de Caldes de Montbui des de l'any 1904 i alcalde de Caldes en dues ocasions: primer entre 1906 i 1909 (com a alcalde accidental, en substitució de Josep Pascual*, per raó de la seva malaltia a mitja legislatura) i després, entre 1924 i 1930, sota la dictadura del general Primo de Rivera. L’any 1936 fou una de les víctimes de la revolució: el 10 d’agost fou detingut al seu domicili i assassinat al bosc de can Veire, a Mollet, juntament amb altres calderins considerats "de dretes". Després de la guerra l’Ajuntament de Caldes li dedicà un carrer. (JPM)

BIBLIOGRAFIA:

Planas Maresma, Jordi: Francesc Torras Sayol (1868-1936). Un propietari conservador al capdavant de l’acció cooperativa, col·lecció Cooperativistes Catalans núm. 28, Valls, Cossetània Edicions, 2016.

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental