BLANCHER
BLANCHER I RIERA, MIQUEL

(l’Ametlla del Vallès, 1895 - 1967)

Alcalde de L'AMETLLA DEL VALLÈS:
08-10-1930  -  25-05-1933
06-10-1934  -  19-02-1936

Foto: arxiu Josep Badia.

Comerciant de farratges. Comprava setmanalment al mercat de llotja i tenia un magatzem a l’Ametlla, on treballaven un o dos mossos. Venia als pagesos de la localitat. De jove fou membre de la junta de la societat coral Lo Lliri (1917-1918) i soci de la Germandat de Sant Sebastià. Membre del Partit Republicà d’Alejandro Lerroux, fou alcalde de l'Ametlla del Vallès en una primera ocasió entre 1930 i 1935. Era un dels cinc contribuents més importants del municipi, entrà a formar part del consistori com a conseqüència de l’ordre dictada pel govern del general Berenguer al començament de l’any 1930 i fou elegit alcalde després de la dimissió de Ramon Riera*. Després de la proclamació de la República continuà d’alcalde, atès que -tal com explica el cronista local Josep Badia- “el canvi de règim polític que trasbalsà la majoria de les Corporacions Públiques, a l’Ametlla no canvià gairebé res”. Tanmateix, l’any 1933 una disposició del Govern de la Generalitat ordena el cessament de l’ajuntament i nomena una comissió gestora presidida per Joan Plumé* (ERC) i a les eleccions municipals per sufragi popular del 12 de gener de 1934, on es presentaven candidats d’ERC, la Lliga i el Partit Radical, Miquel Blancher no obté representació en el consistori. Després dels fets del 6 d’octubre serà nomenat gestor (tot sol) fins que un decret de la presidència de la Generalitat (26.4.1935) obligà a constituir nous ajuntaments. A partir del 2 de maig tornà a presidir l’ajuntament el mateix Miquel Blancher fins que el febrer de 1936 es reposaren en els càrrecs els regidors elegits el gener de 1934 i Joan Plumé* tornà a l’alcaldia. Després de la Guerra Civil fou membre de FET y de las JONS, però no tornà a ser membre del consistori, possiblement com a conseqüència del seu passat com a membre del Partit Radical. (CBM)

BIBLIOGRAFIA:

Josep Badia i Moret (1986): L’Ametlla del Vallès, 1835-1935. Un segle de gestió municipal, l’Ametlla del Vallès.

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental