VELLVEHÍ I PLA, SEGIMON

(Campins, 1896 – 1958)

Alcalde de CAMPINS:
04-09-1932  -  25-03-1933
25-07-1937  -  15-02-1939

Pagès. Fill de Salvador Vellvehí*, que fou alcalde de Campins en els primers anys del segle XX, va néixer com ell a can Patiràs, a Campins. El seu germà, Josep Vellvehí*, fou alcalde de Campins en dues ocasions (1920-1924 i 1936-1937), i ell ho fou també en dues ocasions en els anys trenta (1932-1933 i 1937-1939). Ambdós eren membres d'ERC i el 1937 van fundar una agrupació d'ERC a Campins. Va viure, successivament, a can Garrell, can Fèlix Vell i can Plana, a Campins. Va comprar aquesta última casa amb la seva esposa, Maria Deulofeu i Cortada, amb qui va tenir tres fills: Josepa, Josep i Jaume, el segon dels quals va ser alcalde de Campins en els anys vuitanta. (CAF)

BIBLIOGRAFIA:

Joan López Cortijo (2000): Campins. Indrets, masos i records, Servei de Guies del Montseny, Campins, pàg. 155.

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental