POUS I GORGUĂŤ, FRANCESC

(Canovelles, 1892 – 1957)

Alcalde de CANOVELLES:
16-04-1931  -  25-05-1933
17-04-1938  -  24-12-1938

Pagès. Resident a la masia del Padró. Membre d'Acció Catalana Republicana, va ser regidor de l'Ajuntament de Canovelles durant els anys trenta i alcalde en dos mandats diferents, el primer de 1931 a 1933 i després el 1938, ja cap al final de la Guerra Civil. Durant aquest segon mandat va haver de fer front a les dificultats existents en matèria de proveïments, a la sortida de queviures de la població, que fins i tot va obligar a posar algunes sancions econòmiques; als preus abusius de la llet i a les enormes despeses que comportava l’atenció als refugiats, que empitjorava la situació econòmica de l’Ajuntament donades les dificultats existents per cobrar de la Generalitat l’ajut als refugiats. També hagué de fer front a la tala abusiva als boscos del municipi. Es desestimà la petició formulada per la Societat Internacional de Quàquers de cessió de la finca de can Carrencà per instal·lar-hi una colònia infantil, ja que segons la corporació es necessitava l’esmentat edifici per a l’acolliment dels refugiats desvalguts tramesos al municipi a fi de millorar les condicions higièniques, sanitàries i d’habitabilitat, ja que els edificis on es trobaven aixoplugats no reunien les condicions indispensables. També, malgrat les negatives reiterades de l’Ajuntament, es requisà per part del Cos de Seguretat Grup Uniformat la finca de can Duran per a serveis de guerra, finca que havia estat confiscada amb anterioritat, i s’hagué de buscar un nou lloc a les famílies refugiades, que es redistribuïren per la població. (ETS i PJC)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental