CLAPERS I ANTONELL, ERNEST

(Granera, 1902 - Serra de Prades, 1939)

Alcalde de GRANERA:
28-07-1936  -  07-05-1938

Pagès. Va néixer a la casa pairal: el Coronell, on havien nascut i mort almenys el seu pare, avi i besavi. El seu pare, Jaume Clapers i Bosch*, va ser alcalde de Granera en dues ocasions (1903-1904 i 1909-1916). Membre d'ERC, en les eleccions del 14 de gener de 1934 encapçalava la candidatura anomenada Lleialtat Republicana, en lluita amb la candidatura del Bloc de Dretes, encapçalada per Salvador Soler*; però dos dies després els candidats i representants d'ambdues candidatures acordaren formar una única candidatura amb els candidats proclamats encapçalada per Salvador Soler i integrada també per Ernest Clapers i Paulí Torra i Masplà*. Accedí a l'alcaldia de Granera un cop iniciada la Guerra Civil. Començà el seu mandat el juliol de 1936, en què cessà el consistori presidit per Salvador Soler* complint el decret de la Conselleria de Governació de la Generalitat del 22 de juliol per constituir l'Ajuntament amb elements afins al Front Popular. Va exercir el càrrec fins al maig de 1938, en què, juntament amb un altre regidor, va dimitir del càrrec per "presentar-se a la concentració amb els del seu reemplaç", segons consta en el Llibre d'Actes municipal. Va morir al front de guerra el 8 de gener de 1939. Es desconeix on està enterrat. (JFS i PGG)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental