BOSCH
BOSCH I VILÀ, MIQUEL

(Montseny, 1862 – 1952)

Alcalde de MONTSENY:
03-10-1923  -  21-03-1924

Foto: arxiu Lluís Solà.

Propietari rural i comerciant. Va ser l'hereu del mas Manel, del poble de Montseny, i es dedicà a l'administració de les terres, a més de comerciar i transportar diferents mercaderies. Fou alcalde del poble de Montseny des d'octubre de 1923 fins al març de 1924, en què tot el consistori fou cessat arran de la dictadura del general Primo de Rivera. (LSM)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental