BLASCO
BLASCO I FERRER, ADELINO

(la Roca del Vallès, 1914 – 1975)

Alcalde de LA ROCA DEL VALLÈS:
21-11-1946  -  15-12-1951

Foto: Vallés, 28.11.1964.

Pagès. Residia a can Gol. L'any 1946 fou elegit president de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de la Roca, i el 1964 encara exercia aquest càrrec, així com també el de cap local de FET y de las JONS. Fou alcalde de la Roca des del 1946 fins al 1951. Entre les seves actuacions com a alcalde cal destacar l’empedrat del carrer Major i el seu enllaç amb la carretera, fet que suposà una millora de gran importància. Durant el seu mandat també es construí la primera escola de parvulari a la Roca i s'inicià la de Valldoriolf. El camp de futbol es traslladà a l'actual emplaçament d'Enher, al costat del riu Mogent. (LPM i JIN)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental