GRAU I CASALS, JOSEP

Alcalde de TAGAMANENT:
1917  -  1923
01-01-1926  -  1932

Propietari rural. Fill de Cristòfol Grau i Esteve*, heretà del seu pare la important masia de la Figuera, situada a l'antiga parròquia de Sant Cebrià de la Móra i terme de Tagamanent. També succeí el seu pare en el càrrec d’alcalde de Tagamanent, càrrec que va exercir en dues ocasions: primer entre 1917 i 1923, i després entre 1926 i 1932, per la Lliga Catalana. L'any 1924, després del seu primer mandat, constava com el màxim contribuent rústic domiciliat en el terme de la Móra. Del seu primer mandat cal destacar l’adquisició de can Fontanals com a seu municipal (1918). L'any 1920 va presidir un ple municipal que acordà demanar al govern la immediata repatriació de les tropes del Marroc. Del segon mandat cal destacar el nomenament de fill adoptiu de Tagamanent per al Batalló de Muntanya Estella núm. 4, amb guarnició a Granollers (1928), i la discussió i aprovació per unanimitat, el 23 de juliol de 1931, de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Després de la Guerra Civil tornà a formar part de l'Ajuntament com a representant de FET y de las JONS. (JOB)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental