Presentació

Aquest Diccionari recull un miler de notes biogràfiques dels alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental des del 1901 fins als nostres dies. És el resultat d’un projecte de recerca iniciat l’any 1997 des del Museu de Granollers i que ha comptat amb una setantena de col·laboradors que han participat en l’obtenció d’informació (procedent de fonts arxivístiques, del buidat de premsa i de bibliografia, així com també de memòria oral), en la redacció de les notes biogràfiques i en l’obtenció de fotografies (en bona part inèdites), que constitueixen un complement a la informació escrita i també una aportació documental. La direcció del projecte ha anat a càrrec de Jordi Planas, que ha supervisat la redacció de les notes biogràfiques i ha coordinat el conjunt del treball amb la col·laboració de Francesc Sànchez i Núria Maynou. A més del Museu de Granollers, el projecte ha comptat amb el suport del Consell Comarcal del Vallès Oriental i del Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Generalitat de Catalunya).

Des de l’any 2003 els resultats del treball s’han publicat en aquesta pàgina Web amb l’objectiu facilitar-ne l’ús com a eina de consulta i també rebre aportacions que permetin enriquir-lo i millorar-lo. La difusió del treball per mitjà d’Internet permet l’actualització i revisió permanent de les dades, així com la continuïtat del Diccionari en el segle XXI. Hi ha la voluntat que la seva elaboració sigui el màxim de participativa possible; és per això que agraïrem que ens feu arribar a l’adreça de contacte (documentacio@museugranollers.org) qualsevol informació que pugui completar o corregir les dades que oferim en aquest treball.

L’any 2006 el treball donà lloc a l’edició del llibre Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental (segle XX). Diccionari biogràfic dintre de la col·lecció Treballs del MDG, que està a la venda.

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental