GISPERT
GISPERT I CASSĂ€, JAUME

(Canovelles, 1887 – 1965)

Alcalde de CANOVELLES:
01-01-1918  -  04-10-1923
26-02-1930  -  16-04-1931
01-02-1934  -  26-07-1936

Foto: arxiu familiar.

Pagès. Propietari de can Cafè. Fou alcalde de Canovelles en tres ocasions: del 1918 al 1923; del febrer de 1930 a l’abril de 1931, i finalment, just abans del conflicte bèl·lic, del febrer de 1934 al juliol de 1936. També va ser regidor en diverses etapes i ocupà el càrrec de jutge de pau entre 1928 i 1929. Políticament se li reconeix una afinitat amb el diputat Francesc Torras i Villà*. En el seu primer mandat s’inicià el projecte d’instal·lació de la xarxa general de l’enllumenat; s’iniciaren també els tràmits per a la construcció de la carretera de Granollers a l’Ametlla per Canovelles i el coll de la Manya. L’Ajuntament es comprometia a cedir gratuïtament els terrenys necessaris per a l’obertura del camí i a cooperar amb el 25% del cost de les obres (a més de facilitar els peons, estaques i cavalleries per als estudis tècnics de l’obra). En el seu segon mandat s’instal·là enllumenat públic al carrer de la Riera. Durant el seu darrer mandat (1934-1936) s’aprovà el projecte per a la construcció d’un edifici destinat a dues escoles unitàries, una de nois i una de noies, ja que les condicions de l’escola mixta existent a la població eren molt deficients, i també s’acordà construir un edifici destinat a habitatge per al mestre nacional. Es van dur a terme altres millores, com la retolació i numeració dels carrers o plaques indicadores del nom de la població. Com a representant de la Corporació, l'any 1935 va assistir acompanyat del regidor Miquel Julià i Gorchs* a la recepció oficial que la Generalitat de Catalunya oferí al cap de govern Alejandro Lerroux. (ETS i PJC)

BIBLIOGRAFIA:

Gent gran, Ajuntament de Canovelles, núm. 2.

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental