PUIG
PUIG I FONT, JOSEP

(Lliçà de Vall, 1879 – 1950)

Alcalde de LLIÇÀ DE VALL:
17-01-1927  -  26-02-1930

Foto: arxiu d'Esteve Puig.

Pagès. Fill de can Llanes, de Lliçà de Vall, era conegut com Pep Llanes. En casar-se va comprar i refer una casa del barri de les Casetes que s’anomenaria can Pep Llanes. Tenia arrendats un camp a can Orlau i un altre a can Torres. Va accedir a l’alcaldia per designació governativa, en substitució del dimissionari Ramon Brunés*. Segons el testimoni de la seva nora Carme Puig, era un alcalde de façana, “perquè el capellà i el secretari eren els que tallaven el bacallà.” Sota el seu mandat es va construir, gràcies a les gestions del diputat provincial Francesc Torras i Villà*, la carretera entre l’església de Sant Cristòfol i la carretera de Sabadell (1928), es va formar la Junta Local de Protecció de la Infància (1929) i es van instal·lar, també el 1929, una xarxa de baixa tensió i els primers trams d’enllumenat públic. Sobre l’arribada de l’electricitat al municipi, Carme Puig explica que “molta gent va protestar: els semblava que el corrent elèctric portava dimonis i en passaria una de grossa. Moltes cases no el volien. Ara, al cap de vuit dies de tenir-lo, pobre del que els l’hagués tret! Era una gran comoditat. Abans havíem d’anar amb espelmes, llantions, llums de carbur i de petroli, que feien una fumera... i a més ho havíem d’anar a comprar tot a Granollers.” Una altra actuació destacada fou la construcció de la casa consistorial i les escoles municipals. Inicialment ambdós edificis s’havien de situar en un terreny de 1.990 m2 que Ignasi de Llanza, propietari de can Coll, havia cedit a l’Ajuntament el 1927 perquè s’hi construïssin l’ajuntament i l’escola; segons que s’especificava en el contracte de cessió, l’Ajuntament en cap cas no podria donar als futurs edificis “una finalidad que no tenga carácter patriótico o benéfico o que notoriamente redunde en perjuicio de la Religión Católica o de la sana moralidad de los habitantes de este pueblo.” Tanmateix, un any després d’aquesta cessió, Marcel·lí Vilardebó*, l’altre gran propietari de Lliçà de Vall, feia donació al municipi d’un altre terreny de 1.620 m2 destinat també a la construcció de l’ajuntament i les escoles. Finalment, el consistori prengué la decisió salomònica d’ubicar el nou ajuntament, avui desaparegut, al terreny de Llanza i les noves escoles al terreny de Vilardebó. Ambdós edificis foren inaugurats el 1929. L’acte d’inauguració de les escoles estigué presidit pel capità general de Catalunya Emilio Barrera. En finalitzar la dictadura de Primo de Rivera Josep Puig fou substituït a l’alcaldia per Josep Oriach*, escollit pels regidors el 26 de febrer de 1930. (JGM)

BIBLIOGRAFIA:

Carme Badia (2001): Ballar pel ball que toquen. La vida de Joan Puig i Carmeta Puig explicada per ells mateixos, Barcelona, Viena Edicions, pàg. 23, 54 i 65.

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental