SERRA I MASACHS, JOAN

(Parets del Vallès, 1880 – ?)

Alcalde de MOLLET DEL VALLÈS:
20-05-1924  -  27-02-1930

Fabricant. A inicis del segle XX compartia amb els seus germans la farinera L’Espiga d’Or; instal·là una tèrmica que donava llum al poble i també tenia una fàbrica de gel i de gasoses. Posteriorment constava com a propietari de la farinera Serra i l'any 1956 ocupava el vuitè lloc dels màxims contribuents a Mollet. Fou alcalde de Mollet durant la dictadura del general Primo de Rivera (1924-1930), substituint en el càrrec l'encarregat de la seva empresa, Joan Camps*, pel decret de 20 de maig de 1924. El 1927 tot i mantenir el seu càrrec d'alcalde i els seus negocis a Mollet es traslladà a viure a Barcelona, fet que li suposà un augment del reconeixement social que tenia a la vila. De fet, en el consistori comptava amb Josep Ferrándiz, treballador de la farinera, que exercia d'alcalde accidental durant les seves absències. Per sobre de tendències ideològiques, el seu mandat fou fortament personalitzat i políticament destacà la seva rivalitat amb el regionalista i exalcalde Frederic Ros*. Durant els sis anys que exercí d'alcalde destaquen les realitzacions destinades a millorar les condicions higièniques i sanitàries de la població (construcció d'una passarel·la sobre el torrent Caganell, continuació de les obres de la xarxa de clavegueram i abastament d'aigua potable per al consum), a millorar les comunicacions (pavimentació, rectificació de rasant i renovació de les voreres i projecció de la carretera de Gallecs) i a enllestir l'electrificació pública i privada. Gràcies al desenvolupament industrial i al creixement demogràfic d'aquests anys, Mollet obtingué el permís per passar de poble a vila el 1925, al mateix temps que Granollers. També el 1925 s'inauguraren les Escoles Nacionals Graduades, conegudes popularment com Col·legis Nous, amb una secció de nens i una altra de nenes. El consistori va dimitir pel Reial Decret de 15 de febrer de 1930. També fou jutge municipal i membre del primer consell directiu de la Caixa d'Estalvis i Previsió de Mollet (1911). (DBC, JCG i ALO)

BIBLIOGRAFIA:

Bernal, Maria Dolors; Corbalán, Joan; i Lardín, Antoni: “Mollet del Vallès als anys vint”, Notes, vol. 15, 2000, pàg. 69-87.
González Gil, Pilar (1986): Análisis biográfico de las Juntas Municipales del Ayuntamiento de Mollet del Vallés, UAB (treball inèdit).
Solé Tura, Joan (1981): Mollet, la història que segueix, Mollet del Vallès, pag. 93-94.

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental