PELLICER
PELLICER I GUITET, ESTEVE

(Parets del Vallès, 1895 – Montmeló, 1943)

Alcalde de MONTMELĂ“:
16-04-1931  -  27-07-1936
02-02-1939  -  27-05-1943

Foto: arxiu d'Ignasi Cantarell.

Propietari rural. Fill de can Esteve Vell, una família de propietaris benestants de Parets, va heretar el patrimoni rústic del seu oncle Esteve Guitet* a Montmeló, on va anar a viure, i el 1942 constava com el segon contribuent rústic del municipi. Va ser nomenat alcalde de Montmeló l’abril de 1931 i continuà en el càrrec fins al 1936 pel partit Republicà Radical. Quan després dels fets d’octubre de 1934 l'autoritat militar cessà tot el consistori, va confirmar-lo a ell en el càrrec d’alcalde. Amb l'entrada de les tropes franquistes a Montmeló, el Tinent Martín Hernández, en data del 2 de febrer de 1939, va designar un Govern Provisional sota l'alcaldia d'Esteve Pellicer, el qual també resultà elegit quan en la sessió del 7 de febrer es produí la votació per ocupar els càrrecs del govern municipal. Va ocupar l'alcaldia fins a la seva mort a finals de maig de 1943, que es produí com a conseqüència d'un accident mentre feia de pagès. (ICF)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental