SAYOL
SAYOL I MANILS, JOSEP

(Montmeló, 1927 – 1992)

Alcalde de MONTMELĂ“:
21-09-1966  -  19-04-1979

Foto: arxiu familiar.

Comptable. Nét, per via materna, de Josep Manils*, que fou alcalde de Montmeló des de 1906 fins al 1920. El setembre de 1966 va ser nomenat alcalde de Montmeló pel governador civil, a causa del cessament, per malaltia, de l’alcalde anterior, Agustí Serra*, i continuà en el càrrec fins al 1979, en què s’elegiren els primers consistoris democràtics. Va ser també regidor per AP en el primer ajuntament democràtic de Montmeló. Home molt arrelat al poble, d’entre els membres de la seva família van sortir molts dels qui van ser regidors de Montmeló. Durant el seu mandat va adquirir plena volada la transformació del poble, la diversificació i el creixement industrial, i el creixement de la població, i es va anar configurant a poc a poc amb el perfil actual. (ICF)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental