TERRADELLAS
TERRADELLAS I COT, JOSEP

(Montornès del Vallès, 1889 – 1950)

Alcalde de MONTORNÈS DEL VALLÈS:
11-04-1924  -  26-02-1930

Foto: arxiu familiar.

Comerciant. Tenia el sobrenom de Galvanyet, ja que els seus pares regentaven l’únic establiment comercial que hi havia al poble a principi de segle i que era conegut amb aquest motiu. Entre moltes activitats comercials que protagonitzà destaquem l’obertura d’una botiga de queviures a Vallromanes, la instal·lació de la primera gasolinera al poble de Montornès, el negoci de gra en un magatzem de Granollers i altres de relacionats amb transport i finques. El seu pare, Josep Terradellas i Torrents*, ja havia estat alcalde de Montornès durant els primers anys del segle XX, i ell ho fou durant la dictadura del general Primo de Rivera. Aquests foren uns anys d’importants obres públiques, en especial la construcció dels edificis de les escoles de Vallromanes i també de Montornès. De l’any 1929 data el primer projecte de planejament general: el projecte d’ampliació del nucli antic cap a la carretera. També es van resoldre problemes d’enllumenat i de camins, es continuaren les gestions per comprar terrenys per a un nou cementiri i un nou ajuntament, i s’inaugurà una nova font pública al carrer Prat de la Riba. El juliol de 1925 el seu consistori acordà accedir a la segregació que demanaven els veïns de Vallromanes, amb la qual cosa s’iniciaren uns vuit anys de tramitació. (NGC)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental