POUS I BUTJOSA, SEBASTIÀ

(Parets del Vallès, 1869 – 1938)

Alcalde de PARETS DEL VALLÈS:
01-01-1914  -  01-01-1916

Pagès, era propietari d'un petit terreny de secà. Va viure al carrer Major de Parets del Vallès, en una casa que avui encara es diu can Pous. Va ser regidor de l'Ajuntament de Parets (1912-1913 i 1923-1926) i també ocupà el càrrec d'alcalde (1914-1915). En la seva etapa com a regidor, s'encarregà de les obres públiques, el cementiri, les carreteres i els camins veïnals. Durant el seu mandat com a alcalde hi hagué un acord entre l'Ajuntament, el capellà i l'amo de la fàbrica Linera, Antoni Feliu, per ampliar la festa major fins a tres dies. L'any 1915 va començar a celebrar-se una fira de bestiar, idea que va partir de la societat mutualista de cavalls L'Avinença: es feia dos cops l'any i estava situada al costat del Camp de les Peces. Es feien transaccions de cavalls i eugues, i va ser una fira molt coneguda a la comarca. Era nebot de Josep Butjosa i Arimon, que fou alcalde de Parets el 1879, i cosí de Bartomeu Butjosa i Butjosa*, que ho fou el 1909. (MGE i APF)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental