SALA I ESTAPÉ, FRANCESC

(la Roca del Vallès, 1843 – 1917)

Alcalde de LA ROCA DEL VALLÈS:
1897  -  04-03-1906
22-08-1909  -  11-06-1912

Propietari rural i carnisser. Era propietari dels terrenys que actualment són el camí des de la Roca a Santa Agnès de Malanyanes, així com d’una carnisseria i criava ramats amb pastors a càrrec seu. Resident al barri Gasuachs, a la Roca, va exercir d’alcalde de la localitat des de finals del segle XIX fins al 1906, i de nou des de l’agost de 1909 al juny de 1912. Era cunyat d’Agustí Agustí*, que va ser-ne alcalde anys més tard. (LPM)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental