DOMÈNECH
DOMÈNECH I ALOM, MARTÍ

(Sant Celoni, 1841 – 1928)

Alcalde de SANT CELONI:
01-07-1899  -  30-12-1903

Foto: arxiu familiar.

Comerciant de carbons i llenyes. Originari de cal Cego de Sant Celoni, es distingí pel seu entusiasme en les festes populars, especialment el ball de gitanes de Sant Celoni. “Durant molts anys fou qui capitanejà les colles i les puntejà amb l'estil clàssic del Vallès. Més tard també les organitzà i ensenyava les danses a altres joves que les puntejaven aquí a la vila i a altres pobles de la comarca”. Va ser regidor de l’Ajuntament de Sant Celoni durant uns mesos l'any 1874 i tornà a ser-ho el 1895; ocupà el càrrec de segon tinent d'alcalde des de 1895 fins a 1897 i fou alcalde de Sant Celoni entre 1899 i 1903. El 30 de desembre de 1903, per ordre del governador civil, es va suspendre l'Ajuntament i es va nomenar un nou consistori presidit interinament durant uns dies per Jaume Brunell i Valls. Durant el seu mandat es col·locaren bancs a la plaça Major i s'instal·là l'enllumenat públic amb gas acetilè (1901). “Abrigava encara encarrilar el mercat d'abasteixement i disposà que els industrials carnissers anessin a vendre a la Plaça; però allavors ja els interessos particulars que amb aital mida es consideraven perjudicats, s'uniren amb sos adversaris per dificultar la seva gestió”. El seu pare, Salvador Domènech, ja havia estat regidor de l’ajuntament des de 1856 fins a 1865, i altra vegada el 1867. El seu nét Martí Domènech i Cama*, va ser alcalde el 1931; el nebot, Jacint Botey i Domènech*, presidí la Comissió Gestora del mateix any, i un altre nebot, Eduard Domènech i Morlà*, també va ser alcalde. (JAL)

BIBLIOGRAFIA:

GRIVÉ MASÓ, Miquel (1988): Recull de temes d'història local. Sant Celoni, Ajuntament de Sant Celoni, pàg. 236-237.
SIBINA MASVIDAL, Joan (1987): Ajuntaments de Sant Celoni, Olzinelles i Montnegre: recull d'acords i dades significatives, 1725-1938. (Inèdit, exemplar consultable a la Rectoria Vella de Sant Celoni).

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental