PORTET
PORTET I MASSÓ, JOAN

(Tagamanent, 1889 - 1968)

Alcalde de TAGAMANENT:
08-02-1939  -  1954

Foto: arxiu familiar.

Pagès. Va néixer a can Pareres del Pla, d'on els seus pares eren masovers i ell continuà treballant com a masover fins a la seva mort. Nebot de Segimon Portet*, que fou alcalde de Tagamanent al començament del segle XX, fou el primer alcalde de la localitat durant el període franquista. Ocupà el càrrec des del 8 de febrer de 1939 fins a l'any 1954. Ja consta en la primera reunió de la Comissió Gestora municipal formada "al objeto de encauzar la vida municipal destruída por los rojos-separatistas". En aquesta reunió es rehabilità la persona del secretari municipal, Francesc Tenas i Mas, que havia fugit durant el conflicte, encarregant-li "que organice en la forma que sea posible la documentación, que se halla abandonada, desordenada y en buena parte extraviada por los rojos separatistas". Amb anterioritat a la Guerra Civil havia estat jutge municipal. (CAM i JOB)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental